garantie.jpg

 

Inleiding

Peeter Henning van de BFOV heeft een cursus bijgewoond georganiseerd door FEDERAUTO, waar de BFOV vzw tevens lid van is, inzake de toepassing van de nieuwe wet betreffende de garantie op de tweedehandsvoertuigen.

Deze wet draagt eigenlijk de benaming de wet op consumptiegoederen (Wet van 22 september 2004) en is dus van toepassing op alle consumptiegoederen zoals vaatwasmachine's, GSM's, … maar ook tweedehandsvoertuigen … en dus ook onze oldtimers die door professionelen verkocht worden. Deze nieuwe wet is een gevolg van de Europese Richtlijn 1999/44/EG van 25/5/1999 dat onze overheid naar Belgisch recht heeft overgezet en in voege getreden is op 1 januari 2005.

Concreet gezien voorziet deze wet dat er een verplichte waarborg moet gegeven worden van twee jaar op nieuwe voertuigen en minstens één jaar op tweedehandsvoertuigen. De basisregel is eigenlijk een minimumgarantie van 2 jaar maar de wetgever heeft voorzien dat deze periode kan ingekort worden tot minstens één jaar, maar dan moet dit in het contract voorzien worden.

We maken er u attent op dat de term 'waarborg' in de nieuwe wet vervangen werd door de term 'garantie'.

Garantie = de verkoper garandeert dat het goed in overeenstemming is met het goed dat besteld en beschreven werd via een bestelbon.

Verkoop tussen particulieren

Uiteraard is er geen enkele garantie die voorzien kan worden bij een verkoop van een tweedehandsvoertuig tussen particulieren onderling. Hier blijft de oude formule bestaan waar de koper het goed aankoopt in de staat waarin het zich bevindt.

Verkoop van een handelaar aan een particulier

Hier is er wel een garantieperiode van minimum één jaar voorzien in de nieuwe wet. De verkoper kan de garantieperiode echter uitbreiden tot 2 jaar.

We dienen echter de terminologie van 'particuliere koper' en 'verkoper' te verduidelijken.

Particuliere koper = diegene die niet koop in het kader van een professionele of commerciële activiteit

Verkoper = natuurlijke persoon of rechtspersoon die verkoopt als professional.

Dit betekent dat er geen garantie voorzien wordt indien het goed verkocht wordt aan een BTW-plichtige, maar wel indien het goed verkocht wordt aan een particulier.

 

Het begrip van 'overeenstemming'

We hadden het al over het begrip garantie waar de term 'overeenstemming' werd aangehaald. De basisregel zegt dat de verkoper aan de koper een "zaak in overeenstemming met de overeenkomst" moet bezorgen.
Het begrip van verborgen gebrek en garantie wordt dus vervangen door dat van de "overeenstemming met de overeenkomst"
Een consumptiegoed wordt beschouwd in overeenstemming te zijn met de overeenkomst als er aan vier voorwaarden voldaan wordt:

  • Het goed moet in overeenstemming zijn met de door de verkoper gegeven beschrijving ervan.
  • Het goed moet geschikt zijn voor elk bijzonder gebruik dat de consument aan de verkoper bij het sluiten van de overeenkomst heeft medegedeeld en welke de verkoper heeft aanvaard.
  • Het goed moet geschikt zijn voor het gebruik waartoe de goederen van dezelfde soort gewoonlijk dienen.

Het goed moet de kwaliteit en prestaties bieden die voor de goederen van dezelfde soort normaal zijn en die de consument redelijkerwijs mag verwachten.

IMG_0204

Verborgen gebrek

Het gebrek dat zich manifesteert binnen een termijn van zes maanden vanaf de levering wordt verondersteld te bestaan op het ogenblik van de levering. Bij een gebrek dat zich manifesteert na meer dan zes maanden is het de koper die moet bewijzen dat het voor de aflevering bestond.

Wat zijn de rechten van de consument in geval van gebrek

In geval van een gebrek (aan overeenstemming) dat bestaat bij de aflevering heeft de consument het recht :

  • ofwel dat het goed hersteld wordt
  • ofwel dat het goed vervangen wordt
  • ofwel op een passende prijsvermindering (rekening houdend met het gebruik van het goed na de verkoop
  • ofwel op de ontbinding van de verkoop.

Hoe wordt de garantietermijn bindend?

De verkoop van een tweedehandsvoertuig zal niet meer denkbaar zijn zonder het gebruik van een bestelbon. De bestelbon, en niet de factuur, zal toelaten om de garantietermijn contractueel te beperken tot een minimum van één jaar (bestelbon = contract tussen verkoper en koper), in plaats van twee jaar, maar de draagwijdte verandert niet. Beperkingen van onderdelen zoals de versnellingsbak, motor, differentieel zijn niet meer mogelijk

IMG_0382

Draagwijdte van de garantie

De draagwijdte van de garantie wordt geregeld via een checklist. Het is hier dat het begrip 'van overeenstemming' tussenkomt, men moet er zeker van zijn dat de koper weet wat hij koopt. Het is dus voor de verkoper aangewezen dat hij de aandacht trekt van de koper op de elementen die in goede staat of aanvaardbare staat zijn of die hersteld moeten worden.

FEDERAUTO

FEDERAUTO heeft voor haar leden een speciale bestelbon ontworpen die goedgekeurd werd door Touring en VAB. De leden van FEDERAUTO die deze bestelbon hanteren hebben een volledige checklist met telkens drie mogelijkheden om aan te kruisen bij de begrippen 'OK', 'SPOREN SLIJTAGE' of 'TE HERSTELLEN'

  • OK = spreekt voor zich, het is in goede staat, de garantie is van toepassing
  • SPOREN SLIJTAGE = is de vermelding die aangebracht wordt bij onderdelen die draaien en wrijven en dus normale sporen van slijtage vertonen na een bepaalde kilometerstand zoals bvb de waterpomp, de wisselstroomdynamo, de starter, enz… Deze onderdelen staan onder garantie, aangezien ze nodig zijn voor de goede werking van het voertuig.
  • TE HERSTELLEN = moet dus hersteld worden en hier is dus geen garantie voorzien.

RallyeCS07_428

En wat met onze oldtimers dan?

Handelaars die aangesloten zijn bij FEDERAUTO zullen hoogstwaarschijnlijk de typebestelbon opmaken voor de verkoop van de oldtimer door in de checklist telkens TE HERSTELLEN aan te kruisen, dus geen garantie. Probeer dit maar iemand wijs te maken die een oldtimer koopt voor 50.000 EUR met alles dat hersteld moet worden.

Anderzijds moet u weten dat indien er geen bestelbon opgemaakt werd voor de verkoop af te ronden, dat de verkoper zich verbindt aan de wet van 1 september 2004 en dus automatisch een garantie geeft van 2 jaar.

Het grote verschil zit hem dus in het al dan niet opstellen van een bestelbon.

Is de vermelding van de garantie op de factuur voldoende?

Neen, de factuur is enkel een administratief document dat de eigendomsoverdracht bevestigt en is eveneens een boekhoudkundig document, daar waar een bestelbon een contract is tussen twee partijen dat door hen ondertekend wordt.

Conclusies

Indien u een oldtimer gekocht heeft van een handelaar na 1 januari 2005, en dit zonder ondertekening van een bestelbon, dan hebt u recht op 2 jaar garantie.

Indien u een oldtimer gekocht heeft van een handelaar voor de datum van 1 januari 2005 dan hebt u geen recht op garantie.

Indien u een oldtimer gekocht heeft van een handelaar met een bestelbon, dan moet de garantieperiode voorzien zijn op deze bestelbon, zo niet heeft u een garantie van 2 jaar.

Wij danken FEDERAUTO voor de informatie en de georganiseerde cursus en hopen naar de toekomst toe met hen iets te kunnen uitwerken op gebied van verkoop van oldtimers via hun aangesloten leden.

De BFOV.

RallyeCS07_480

Lees verder