ferrari chassis.jpg

Hoe een vergunning voor het inslaan van het chassisnummer bekomen?

 

Problematiek

Dikwijls worden liefhebbers geconfronteerd met de melding van de Code 3 op het keuringsbewijs. (beperkte geldigheid tot 3 maanden).

Oorzaak hiervan is dat het chassisnummer gedeeltelijk onleesbaar geworden is of helemaal onbestaande is. Dit laatste komt voor bij voertuigen geproduceerd in Groot-Britannië die voorzien waren voor de onmiddellijke uitvoer naar de Verenigde Staten. Deze voertuigen zijn niet voorzien van een (geldig) chassinummer, en krijgen bijgevolg de code 3 op het keuringsbewijs.

Code 3 houdt in dat er enkel administratieve tekortkomingen zijn wat in orde gebracht moet worden binnen de drie maanden.

In het Technisch Reglement (KB 15.03.1968) wordt opgenomen dat het chassisnummer enkel door de constructeur, de mandataris of door een door hen behoorlijk gemachtigde persoon goed leesbaar ingeslagen dient te worden. Niemand anders mag het chassisnummer inslaan, uitwissen of wijzigen.

Voor de voertuigen van de MG Rover groep, waar het chassisnummer onleesbaar geworden is of voertuigen ingevoerd uit de Verenigde Staten, is dit een probleem aangezien de constructeur niet meer bestaat en het verkrijgen langs deze weg van een vergunning onmogelijk geworden is.

Oplossing

In dergelijke gevallen kan u zich richten tot de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer. U stuurt een brief met de volgende gegevens:

  • Documenten van het voertuig
  • Keuringsbewijs
  • De vraag tot het bekomen van een vergunning tot het (her)inslaan van het chassisnummer
  • Uw persoonlijke gegevens en uw telefoonnummer
  • Bij voorkeur copie van het Heritage Certificate dat u kan bestellen bij het Heritage Motor Centre, Banbury Road, Gaydon-Warwickshire, GB - CV 35 OBJ of via www.heritage-motor-centre.co.uk of per email [email protected] (prijs +/- 45,00 EUR te betalen aan de hand van een kredietkaart)

De FOD Mobiliteit en Vervoer zal u telefonisch contacteren om u verdere instructies te geven.

Hieronder vindt u de gegevens van de contactpersonen aan wie u de aanvraag dient te richten:

Voor de Nederlandstaligen:

Mr. Schoolmeesters Directoraat Generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid City Atrium - Local 2A06 Vooruitgangstraat 56 1210 Brussel 02/277.35.59.

Voor de Franstaligen:

Mr. Olivier Direction Générale Mobilité et Sécurité Routière City Atrium - Local 3A05 Rue du Progrès 56 1210 Bruxelles 02/277.35.57.

De BFOV

Lees verder