Founding Date
2007
Website
http://www.booc.be

 

B.O.O.C. is een vereniging van verzamelaars en van belangstellenden voor oude tractoren en stationaire motoren, landbouwvoertuigen en hoevegetuig, vanaf het begin van het mechanisch tijdperk. De vereniging stelt zich tot doel dit geschiedkundige landbouwerfgoed te verwerven , te restaureren en te renoveren om te bewaren voor de toekomst . B.O.O.C. engageert zich ook om dit industriële erfgoed tentoon te stellen en om deel te nemen aan manifestatie's die tot doel hebben het geschiedkundige, educatieve element maximaal te benutten

Articles written by the club

No stories or articles written by this club yet

Club Events

No events inserted by the club for the moment


Are you the person responsible of this club? Contact us to manage and promote your club
Edit this club