BRASSCHAAT - A Clas­sic Car Event

beBrass­chaat, Belgium  
Event Type
Swapmeets/Autojubble
Date
05 May 2012 to 06 May 2012
Location
Belgium Brass­chaat Gemeen­tepark 5
Website
http://www.acce.be
Phone
+32475 824 524
Email
eb.ecca@unam
Sorry, we didn't receive an English translation
Op 4-5-6 mei 2012 zal het ACCE ( A Clas­sic Car Event) plaats vin­den in het prachtige décor van het park van

Brass­chaat, dit in het gedeelte dat zich recht voor het kas­teel situeert. De omvang van ons event bedraagt 3.5ha.

Dit­maal zal het even­e­ment ver­spreid wor­den over 3 dagen met als hoogtepun­ten de start van Tour– en Interamical.

Op Vri­jdag :

Open­ing gevolgd door recep­tie van Burge­meester of zijn vertegenwoordiging.
Recep­tie voor gen­odig­den in Dri­vers lounge..
60’s Gala thema avond met de aan­wezigheid van ver­schei­dene race ico­nen, in het bijz­ijn van het stads­bestuur en de deel­ne­mers aan beide rally’s, Inter en Tour Ami­cal, alsook de sponsors.
Kids Vil­lage

Op Zater­dag:

Pad­dock: restau­ratie en old­timerbedri­jven pre­sen­teren hun collecties.
Scrute­neer­ing IA: keur­ing reg­u­lar­ity rally Inter Ami­cal : Antwerpen-?Sofia.
Start Interam­i­cal: Antwer­pen – Sofia.
Start en aankomst: ron­drit in de haven van Antwer­pen voor de rallyclubs.
The track: Ami­cal deel­ne­mers plaat­sen zich voor hun rank­ing op deze piste
Time line; Pre­sen­tatie van een rally of cir­cuit wagen van voor 1982 en idem van 2010-?201 of voor elk nieuw model een voor­ganger van voor 1974 (van het zelfde model).
Clas­sic movie night: dit enkel voor de IA &TA deel­ne­mers, fam­i­lie en de stand­houd­ers. Gedurende de avond wor­den er op scher­men in de Dri­vers lounge enkele klassiek­ers gespeeld zoals bv, Cassablanca.
Garage: onderde­len­jum­ble.
Kids Vil­lage

Op Zondag:

Scrute­neer­ing TA: Antwerpen-?Sofia
The track: Ami­cal deel­ne­mers plaat­sen zich voor hun rank­ing op deze piste
Start Tour Ami­cal: Antwer­pen – Sofia
Start en aankomst: ral­ly­clubs ron­drit in Brass­chaat, Antwer­pen en z’n havengebied.
Time line: pre­sen­tatie van een rally of cir­cuit wagen van voor 1982 en idem van 2010 – 2012 of voor elk nieuw model een voor­ganger van voor 1974 (van het zelfde model).
Garage: onderde­len­jum­ble.
Kids Vil­lage
Are you the organiser of this event? Contact us to manage and promote your event