logo fbva

Vermits de B.F.O.V. rechtstreeks voortvloeit uit de clubs voor oude voertuigen, is de geschiedenis van deze clubs een belangrijk deel van de geschiedenis van de B.F.O.V.

De eerste bijeenkomst in Houthalen.

Begin jaren tachtig zorgde Ivan Mahy, conservator van het Museum voor Automobielen te Houthalen, jaarlijks voor een bijeenkomst van de voorzitters van de oldtimerclubs in zijn museum. Niet enkel om de mogelijkheden van het museum op gebied van activiteiten voor de clubs aan te prijzen maar ook om de clubs de mogelijkheid te bieden elkaar te ontmoeten en te praten over bepaalde gezamelijke problemen (technische keuring, verzekering, enz.). Graag namen de clubs deze uitnodiging aan. Interessante gesprekken volgden.

 
Klik op de foto voor een vergroting

De stichting in Autoworld.

Toen Autoworld in 1986 zijn deuren opende, werd het ernst. Onder leiding van de Conservator van Autoworld, Ivan Mahy, groeide het idee om een wettelijke en permanente infrastructuur op te bouwen.

Een werkgroep werd opgericht waarna ettelijke vergadering volgenden in de periode tussen eind 1987 en begin 1988.

  

Uiteindelijk vond de oprichtingsvergadering plaats op 7 september 1988. De stichtende leden waren 39 oldtimerclubs en 4 fisieke personen die zeer goed gekend waren in de oldtimerwereld: Ivan Mahy, Jacques Bougnet, Gérald Lesne en Arnaud Massant.

De evolutie van de oldtimerclubs.

   De Royal Veteran Car Club Belgium werd in 1956 opgericht en de MG Car Club Belgum in 1958. Jarenlang bestonden slechts twee clubs voor oldtimers in België. We mogen hier niet vergeten dat bij de oprichting van de Royal Veteran Car Club Belgium de leeftijdsgrens 31.12.1930 was, dus zij aanvaardden auto's van amper 25 jaar. In 1971 ziet de eerste oude motorenclub, de Vétéran Moto Club België, sectie van de Royal Motor Union De Liège het licht.

De eerste golf van nieuwe clubs kwam er in 1972, met de Historical Vehicle Club of Belgium, de Ancient Ford Club Belgium, de Morgan Sports Club Belgium en de Ferrari Club Belgio. In 1973 kwam de Club Belge des Anciennes Citroën bij en in 1974 de BRAVO, club voor eigenaars van historische race-wagens.

De eerste regionale (multimerken) clubs werden in 1976 opgericht: de Westhoek Pioniers en de AVAC in Charleroi. Eind jaren '70 sloten de Studebaker en Binocle club (1977), de Renault, Mercedes, MG (Antwerpen) en de Vlaamse Vehikel Klub, de Jaguar club, Peugeot en Rolls-Royce club (1979, alsook de motorenclubs Early Riders en Limburgse Scooterclub in 1978 de rangen van de lijst van clubs voor oldtimers die amper 20 clubs telde.

Tussen 1980 en 1987, werden door enthousiaste oprichters bijna vijftig clubs gesticht: er bestaat zo goed als voor ieder merk (lees model) een gepaste club en in ieder dorp een regionale afdeling.

Sinds kort hebben ook de clubs voor landbouwvoertuigen de weg naar de B.F.O.V. gevonden.

  

Doelstellingen

De BELGISCHE FEDERATIE VOOR OUDE VOERTUIGEN werd opgericht om de belangen van de eigenaars van oude voertuigen op een efficiënte manier te kunnen verdedigen.

De vzw staat open voor de « oldtimerclubs », zowel merkenclubs, multi-merkenclubs, regionale clubs, clubs voor oude motoren, militaire voertuigen, bedrijfsvoertuigen, landbouwvoertuigen als ook sympathiserende leden zoals musea, organisatoren van evenementen,...

Het is trouwens de bedoeling van de B.F.O.V. om zoveel mogelijk clubs te laten aansluiten om sterk te staan bij onderhandelingen met de bevoegde instanties.

        De beheerraad is samengesteld uit vertegenwoordigers van militaire voertuigen, merkenclubs, multi-merkenclubs, regionale clubs, oude motorenclubs en nationale clubs, om zodoende steeds aan de noden en de wensen van deze groepen te kunnen werken.


Om de doelstellingen te kunnen bereiken heeft de Federatie enkele commissies opgericht zoals de

  • Juridische commissie;
  • Oude motorencommissie;
  • Info-commissie;
  • Technische commissie;
  • Militaire-, bedrijfs- en landbouwvoertuigen commissie;
  • Administratieve commissie;
  • FIVA commissie.

De B.F.O.V. wil op geen enkele wijze in het interne leven van de clubs tussenkomen.

De onafhankelijkheid van de aangesloten clubs is een hoofdzaak bij de Federatie.

Het jaarlijks lidgeld van de clubs wordt vastgesteld door de jaarlijkse algemene vergadering en bedraagt momenteel 70,00 EUR per club, vermeerderd met 0,30 EUR per aangesloten lid bij deze club.

   

INFO BFOV

Peeter Henning
De Bruynlaan 38
3130 Begijnendijk
Tel/Fax : 016/53.78.20
Email : [email protected]

Website : www.bfov.be

Lees verder